KANCELARIA

Kancelaria Notarialna funkcjonuje od maja 2008 roku. Siedziba Kancelarii Notarialnej mieści się w Legionowie przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego 39 lok. 121. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio do budynku, w którym znajduje się Kancelaria Notarialna, przylega bezpłatny parking. W Kancelarii Notarialnej możliwy jest dostęp do Internetu (np. celem dokonania przelewu).

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialnego, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Poza notariuszem w tutejszej Kancelarii Notarialnej obsługę merytoryczną zapewnia kadra trojga doświadczonych, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, których głównym zadaniem jest współpraca z klientami.